Skip to main content

Mašinstvo

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Mašinstvo

"Dizajn nije kako izgleda i kakav utisak ostavlja. Dizajn je način na koji funkcionira. " - Steve Jobs

Programi dvojnih diploma
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
U skladu sa bolonjskim procesom
Najbolji privatni univerzitet
Nezavisno istraživanje
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
Utemeljen fakultet
Akademsko i profesionalno savjetovanje
Internacionalno višejezično okružanje
Mogućnost stipendiranja
Interaktivno obrazovanje
Programi razmjene
Umjetnička galerija
Studentski klubovi
Aktivan kampus
Mašinstvo

Dragi studenti,

Dobro došli na studijski program Mašinstvo Internacionalnog univerziteta u Sarajevu!

 

Studijski program Mašinstvo je doživjeo značajan napredak posljednjih godina koji nam je omogućio da budemo spremni za izazove modernog svijeta inžinjeringa. Naš kurikulum je bogat predmetima koji zadovoljavaju potrebe budućih mašinskih inžinjera kao odgovor na ove promjene. Predmeti na programu Mašinstvo pokrivaju i osnove i praksu; grade osnove za inžinjere koji znaju riješiti probleme te pružaju strateške metode za primijenjene zadatke.

Program koordinator

van. prof. dr.
Benjamin Duraković

Pregled dodiplomskog programa

Pregled dodiplomskog programa

Dodiplomski studij na ME-u je program koji traje četiri godine, osam semestara i nosi 240 ECTS bodova. Svaki semestar je oko 30 ECTS bodova. Više

Mašinstvo

Dodiplomski studij na ME-u

 

Studijski program Mašinstvo na IUS-u ima za cilj obrazovati studente koji mogu razumjeti i analizirati bilo koji sistem (termoelektrane, bio sisteme, kuće, aute, dronove, itd.).

 

Baza ovog programa su dobre matematičke i programerske vještine, te temeljito znanje primijenjene fizike i materijala. Program upoznaje student sa simulacijskim inžinjerskim tehnologijama gdje se izučavaju potencijali i ograničenja takvih tehnologija.

O dodiplomskom studiju
Mašinstvo

Postdiplomski studij na ME-u

 

Sticanje diplome bakalaureata je veliki uspjeh. Nakon diplomiranja, svoje obrazovanje možeš dalje unaprijediti upisom na postdiplomski studij.

 

To će ti pomoći da postaneš bolji stručnjak u svojoj oblasti. Drugi ciklus studija vodi do akademske titule magistra ili ekvivalenta, traje jednu godinu (60 ECTS bodova), tako da zajedno sa I ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova.

 

 

Upis na II ciklus studija se vrši na osnovu javnog konkursa, koji se objavljuje u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta. 

 

 

 

O postdiplomskom studiju
Mogućnost učenja na daljinu
Pregled postdiplomskog programa

Pregled postdiplomskog programa

Postdiplomski studij traje jednu godinu (60 ECTS bodova), tako da I i II ciklus studija zajedno nose 300 ECTS bodova. Više

Pregled doktorskog programa

Pregled doktorskog programa

Treći ciklus studija vodi do naučnog zvanja doktora nauka ili ekvivalenta; traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova. Više

Mašinstvo

Doktorski studij na ME-u

 

Doktorat je istraživački studij i najviši nivo akademske kvalifikacije koju možeš steći. Studij obično traje između tri i četiri godine punog radnog vremena na tezi koja će dati originalni doprinos tvom predmetu interesovanja.

 

 

Treći ciklus studija traje 3 godine i nosi 180 ECTS bodova, a kandidati stiču ECTS bodove polaganjem predmeta određenih kurikulumom, istraživačkim radom koje se tiče doktorske disertacije i uspješnom odbranom doktorske disertacije. 

 

 

 

O doktorskom studiju
Mašinstvo

Naši Događaji

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Erasmus+ program razmjene

Programi razmjene su osmišljeni da studentima i akademskom osoblju pruže priliku da studiraju, podučavaju i vrše istraživanje na univerzitetu u inostranstvu. Ukoliko učestvuju u Erasmus+ i Mevlana programima razmjene, studenti ne plaćaju školarinu partnerskom univerzitetu. Pogledajte listu svih trenutno otvorenih poziva za programe razmjene. 

 

Mašinstvo

Naše prednosti

Priznati na državnom i internacionalnom nivou

Priznati smo na državnom i internacionalnom nivou

Nezavisno istraživanje

Provodimo nezavisno istraživanje

U skladu sa bolonjskim procesom

Nastava u skladu sa bolonjskim procesom i u okviru Evropskog sistema za stjecanje i prenos bodova

 

THE (Times Higher Education) ljestvica

Naš univerzitet je jedini univerzitet u BiH koji se nalazi na THE (Times Higher Education) ljestvici. 

Najbolji privatni univerzitet

Naš univerzitet je rangiran kao najbolji privatni univerzitet u BiH prema Webometricsu

 

Mogućnost stipendiranja

Naš univerzitet nudi spendije u iznosu od 25%, 50% i 100%

 

Napredni engleski

Pripremni program za učenje engleskog jezika

Transfer između programa

Naš univerzitet nudi mogućnost transfera između studijskih programa 

Umjetnička galerija

Naš univerzitet ima modernu umjetničku galeriju gdje studenti i umjetnici organizuju izložbe

 

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Mašinstvo

"Dizajn nije kako izgleda i kakav utisak ostavlja. Dizajn je način na koji funkcionira. " - Steve Jobs

O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 200